EkumenickýŽalmy59,12

Žalmy 59:12

Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrh­ni ich! Pane, ty si náš štít!


Verš v kontexte

11 Môj milos­tivý Boh vy­j­de mi v ústrety, Boh mi do­volí hľadieť na mojich od­por­cov.
12 Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrh­ni ich! Pane, ty si náš štít!
13 Hriechom ich úst je vy­riek­nuté slovo. Nech uviaz­nu vo vlast­nej pýche pre kliat­bu a lož, čo vy­slovia!

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

12 Ne­pobi ich, aby nezabudol môj ľud. Spôsob to vo svojej moci, aby sa túlali a poníž ich, ty, náš štítu, náš Pane!

Evanjelický

12 Ne­pobi ich, aby môj ľud nezabudol, pre­háňaj ich svojou silou a zvrh­ni ich, Pane, pavéza naša!

Ekumenický

12 Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrh­ni ich! Pane, ty si náš štít!

Bible21

12 Ještě je ne­po­bíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a po­niž je, Pane můj, vž­dyť jsi náš štít!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček