EkumenickýŽalmy59,13

Žalmy 59:13

Hriechom ich úst je vy­riek­nuté slovo. Nech uviaz­nu vo vlast­nej pýche pre kliat­bu a lož, čo vy­slovia!


Verš v kontexte

12 Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrh­ni ich! Pane, ty si náš štít!
13 Hriechom ich úst je vy­riek­nuté slovo. Nech uviaz­nu vo vlast­nej pýche pre kliat­bu a lož, čo vy­slovia!
14 Skon­cuj s nimi v hneve! Skon­cuj, nech ich niet! Nech vedia, že Boh vlád­ne v Jákobovi až do končín zeme. — Sela —

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

13 P­re hriech svojich úst, p­re slovo svojich rtov nech sú lapení vo svojej pýche a pre kliat­bu a pre lož, ktorú rozp­rávajú.

Evanjelický

13 Hriechom ich úst je reč ich perí, nech sa polapia vo svojej pýche pre kliat­bu a lož, čo vy­slovujú!

Ekumenický

13 Hriechom ich úst je vy­riek­nuté slovo. Nech uviaz­nu vo vlast­nej pýche pre kliat­bu a lož, čo vy­slovia!

Bible21

13 Za hří­chy je­jich úst, za slova je­jich rtůje­jich vlastní pý­cha kéž by je lapila! Za všech­ny je­jich klet­by, za všech­ny lži

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček