EkumenickýŽalmy59,4

Žalmy 59:4

Veď mi strieh­nu na život, moc­ní ma na­pádajú, hoci som sa ne­previnil, ani ne­zhrešil, Hos­podin.


Verš v kontexte

3 Osloboď ma od páchateľov ne­právos­ti, za­chráň ma pred tými, čo prelievajú krv!
4 Veď mi strieh­nu na život, moc­ní ma na­pádajú, hoci som sa ne­previnil, ani ne­zhrešil, Hos­podin.
5 Som bez viny, oni však pri­biehajú a chys­tajú sa. Vstaň, poď mi v ústrety a po­zri sa!

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo hľa, ú­kladia mojej duši; rotia sa proti mne moc­ní bez toho, že by som sa bol do­pus­til viny alebo hriechu, ó, Hos­podine!

Evanjelický

4 Lebo hľa, strieh­nu mi na život, moc­ní ma na­pádajú bez môj­ho prie­stup­ku a bez môj­ho hriechu.

Ekumenický

4 Veď mi strieh­nu na život, moc­ní ma na­pádajú, hoci som sa ne­previnil, ani ne­zhrešil, Hos­podin.

Bible21

4 Po­hleď, Hos­po­di­ne – v zálo­ze na mě číhají, všichni ti si­láci se na mě sbírají, i když jsem bez­úhonný, ne­vinný!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček