EkumenickýŽalmy59,5

Žalmy 59:5

Som bez viny, oni však pri­biehajú a chys­tajú sa. Vstaň, poď mi v ústrety a po­zri sa!


Verš v kontexte

4 Veď mi strieh­nu na život, moc­ní ma na­pádajú, hoci som sa ne­previnil, ani ne­zhrešil, Hos­podin.
5 Som bez viny, oni však pri­biehajú a chys­tajú sa. Vstaň, poď mi v ústrety a po­zri sa!
6 Ty však, Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela, pre­buď sa, po­tres­taj všet­kých po­hanov! Ne­zmiluj sa nad ni­kým z vierolomných zrad­cov! — Sela —

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

5 Bez toho, že by som bol vy­konal nejakú neprávosť, behajú a chys­tajú sa. Pre­buď sa, vyj­di mi vús­trety a vidz!

Evanjelický

5 Hos­podine, bez mojej viny pri­biehajú, chys­tajú sa. Po­vs­taň mi v ús­trety a hľaď!

Ekumenický

5 Som bez viny, oni však pri­biehajú a chys­tajú sa. Vstaň, poď mi v ústrety a po­zri sa!

Bible21

5 Pro nic za nic se sbíhají, na mě se chystají, povstaň mi na po­moc, jen po­hlédni!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček