EkumenickýŽalmy59,10

Žalmy 59:10

Moja sila, budem sa ťa pri­dŕžať, lebo ty, Bože, si mi pev­nosťou.


Verš v kontexte

9 Ty sa im však, Hos­podin, smeješ, vy­smievaš sa všet­kým po­hanom.
10 Moja sila, budem sa ťa pri­dŕžať, lebo ty, Bože, si mi pev­nosťou.
11 Môj milos­tivý Boh vy­j­de mi v ústrety, Boh mi do­volí hľadieť na mojich od­por­cov.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

10 Keď on pre­vádza svoju moc, ja mám ob­rátený svoj po­zor na teba; lebo ty, Bože, si mojím vy­sokým hradom.

Evanjelický

10 Ty moja sila, k Tebe ob­rátim svoju po­zor­nosť; lebo je Boh mojím hradom.

Ekumenický

10 Moja sila, budem sa ťa pri­dŕžať, lebo ty, Bože, si mi pev­nosťou.

Bible21

10 Ty jsi má sí­la, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček