EkumenickýŽalmy59,6

Žalmy 59:6

Ty však, Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela, pre­buď sa, po­tres­taj všet­kých po­hanov! Ne­zmiluj sa nad ni­kým z vierolomných zrad­cov! — Sela —


Verš v kontexte

5 Som bez viny, oni však pri­biehajú a chys­tajú sa. Vstaň, poď mi v ústrety a po­zri sa!
6 Ty však, Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela, pre­buď sa, po­tres­taj všet­kých po­hanov! Ne­zmiluj sa nad ni­kým z vierolomných zrad­cov! — Sela —
7 Vracajú sa po večeroch, za­výjajú sťa psy, po­behujú okolo mes­ta.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

6 A ty, Hos­podine, Bože Zá­stupov, Bože Iz­raelov, pre­cít­ni, aby si navštívil všet­ky národy! Nezľutuj sa nad ni­ktorým z vierolom­níkov, páchajúcich neprávosť. Sélah.

Evanjelický

6 Ty, Hos­podine, Bože moc­nos­tí, Bože Iz­raela, pre­buď sa, po­tres­taj všet­kých po­hanov! Ne­zmiluj sa nad ni­kým z nešľachet­ných zrad­cov. Sela.

Ekumenický

6 Ty však, Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela, pre­buď sa, po­tres­taj všet­kých po­hanov! Ne­zmiluj sa nad ni­kým z vierolomných zrad­cov! — Sela —

Bible21

6 Hos­po­di­ne Bože zástupů, Bože Iz­rae­le, procitni, potrestej všech­ny ty pohany, neměj sli­tování s pod­lý­mi zločin­ci! sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček