EkumenickýŽalmy59,2

Žalmy 59:2

Môj Bože, osloboď ma od ne­priateľov! Za­chráň ma pred tými, čo po­vs­távajú proti mne!


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Pamät­ný zápis Dávida, keď Saul po­slal strážiť jeho dom, aby ho usmr­tili.
2 Môj Bože, osloboď ma od ne­priateľov! Za­chráň ma pred tými, čo po­vs­távajú proti mne!
3 Osloboď ma od páchateľov ne­právos­ti, za­chráň ma pred tými, čo prelievajú krv!

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

2 Môj Bože, vy­trh­ni ma od mojich ne­priateľov, po­výš ma nad tých, ktorí po­vs­távajú proti mne!

Evanjelický

2 Bože môj, osloboď ma od ne­priateľov, za­chráň ma pred tými, čo po­vs­távajú proti mne.

Ekumenický

2 Môj Bože, osloboď ma od ne­priateľov! Za­chráň ma pred tými, čo po­vs­távajú proti mne!

Bible21

2 Zbav mě mých ne­přá­tel, Bože můj, před útočníky mě ochraňuj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček