EkumenickýŽalmy59,11

Žalmy 59:11

Môj milos­tivý Boh vy­j­de mi v ústrety, Boh mi do­volí hľadieť na mojich od­por­cov.


Verš v kontexte

10 Moja sila, budem sa ťa pri­dŕžať, lebo ty, Bože, si mi pev­nosťou.
11 Môj milos­tivý Boh vy­j­de mi v ústrety, Boh mi do­volí hľadieť na mojich od­por­cov.
12 Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrh­ni ich! Pane, ty si náš štít!

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

11 Bôh mojej milos­ti ma predíde. Bôh mi dá vidieť pom­stu nad mojimi ne­priateľmi, ktorí ma strežú.

Evanjelický

11 Môj milos­tivý Boh mi vy­j­de v ús­trety, Boh mi do­volí hľadieť na mojich od­por­cov.

Ekumenický

11 Môj milos­tivý Boh vy­j­de mi v ústrety, Boh mi do­volí hľadieť na mojich od­por­cov.

Bible21

11 Bůh ve své lás­ce jde mi naproti, z ne­přá­tel činí mi pas­tvu pro oči.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček