EkumenickýŽalmy59,1

Žalmy 59:1

Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Pamät­ný zápis Dávida, keď Saul po­slal strážiť jeho dom, aby ho usmr­tili.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Pamät­ný zápis Dávida, keď Saul po­slal strážiť jeho dom, aby ho usmr­tili.
2 Môj Bože, osloboď ma od ne­priateľov! Za­chráň ma pred tými, čo po­vs­távajú proti mne!
3 Osloboď ma od páchateľov ne­právos­ti, za­chráň ma pred tými, čo prelievajú krv!

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov. Z času, keď bol Saul po­slal s­vojich sluhov, ktorí strieh­li dom, aby ho za­bili.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev: Nezahub! Dávidov pamät­ný žalm, keď Saul po­slal strážiť jeho dom, aby ho usmr­tili.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Pamät­ný zápis Dávida, keď Saul po­slal strážiť jeho dom, aby ho usmr­tili.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně „Nevyhlazuj!“ Zlatý zpěv Davi­dův, když Saul ne­chal hlídat jeho dům, aby ho mohl za­bít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček