EkumenickýŽalmy30,4

Žalmy 30:4

Hos­podin, vy­viedol si ma z ríše mŕt­vych. Za­choval si ma pri živote, aby som nezos­túpil do hrobu.


Verš v kontexte

3 Hos­podin, môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma.
4 Hos­podin, vy­viedol si ma z ríše mŕt­vych. Za­choval si ma pri živote, aby som nezos­túpil do hrobu.
5 Oslavuj­te Hos­podina hud­bou, vy, jeho zbožní, chváľte jeho svätú pamiat­ku!

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podine, vy­viedol si moju dušu z ríše smr­ti, oživil si ma a vy­chvátil zpomedzi tých, ktorí so­stupujú do jamy.

Evanjelický

4 Vy­viedol si mi dušu z pod­svetia, ó Hos­podine, na­vrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zo­stupujú do hrobu.

Ekumenický

4 Hos­podin, vy­viedol si ma z ríše mŕt­vych. Za­choval si ma pri živote, aby som nezos­túpil do hrobu.

Bible21

4 Hos­po­di­ne, duši mou jsi z hro­bu vyvedl, oživil jsi mě, abych do jámy ne­pa­dl!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček