EkumenickýŽalmy30,10

Žalmy 30:10

Čo by si mal z môjho života, keby som zo­stúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju ver­nosť?


Verš v kontexte

9 Hos­podin, volám k tebe. Úpen­livo prosím svoj­ho Pána o milosť:
10 Čo by si mal z môjho života, keby som zo­stúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju ver­nosť?
11 Počúvaj, Hos­podin! Zmiluj sa nado mnou! Hos­podin, po­môž mi!

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sos­túpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zves­tovať tvoju prav­du?

Evanjelický

10 Aký bude zisk z mojej kr­vi, ak zo­stúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju ver­nosť?

Ekumenický

10 Čo by si mal z môjho života, keby som zo­stúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju ver­nosť?

Bible21

10 Če­mu pro­spěje pro­li­tí mé krve? K če­mu to bu­de, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vy­právět o tvé věrnosti?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček