EkumenickýŽalmy30,12

Žalmy 30:12

Môj nárek si zmenil na tanec. Vy­zliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou,


Verš v kontexte

11 Počúvaj, Hos­podin! Zmiluj sa nado mnou! Hos­podin, po­môž mi!
12 Môj nárek si zmenil na tanec. Vy­zliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou,
13 aby ni­kdy ne­utích­la oslav­ná pieseň pre teba. Hos­podin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

12 Ob­rátil si mi môj zár­mutok v plesanie. Roz­viazal si mi a dal složiť moje s­mútočné vrece a opásal si ma radosťou,

Evanjelický

12 Môj nárek pre­menil si v tanec, roz­viazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou,

Ekumenický

12 Môj nárek si zmenil na tanec. Vy­zliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou,

Bible21

12 Ty jsi ob­rá­til můj nářek v tanec, svlékls mi pyt­lovi­nu, oděls mě ra­dostí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček