EkumenickýŽalmy30,2

Žalmy 30:2

Hos­podin, chválim ťa, lebo si ma za­chránil. Nedovolil si, aby moji ne­priatelia jasali nado mnou.


Verš v kontexte

1 Žalm. Pieseň pri po­sviac­ke chrámu. Dávidov.
2 Hos­podin, chválim ťa, lebo si ma za­chránil. Nedovolil si, aby moji ne­priatelia jasali nado mnou.
3 Hos­podin, môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma.

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

2 Vy­vyšovať ťa budem, Hos­podine, že si ma vy­tiahol z hl­bín a nedal si mojim ne­priateľom, aby sa radovali nado mnou.

Evanjelický

2 Vy­vyšovať Ťa budem, Hos­podine, lebo si ma vy­tiahol z hl­bín a nedop­rial si mojim ne­priateľom radovať sa nado mnou.

Ekumenický

2 Hos­podin, chválim ťa, lebo si ma za­chránil. Nedovolil si, aby moji ne­priatelia jasali nado mnou.

Bible21

2 Vy­vyšovat tě bu­du, Hos­po­di­ne, tys mě pozdvihl, nenechal jsi mé ne­přá­te­le jásat nade mnou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček