EkumenickýŽalmy30,6

Žalmy 30:6

Jeho hnev tr­vá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže tr­vať do noci, s ránom však pri­chádza plesanie.


Verš v kontexte

5 Oslavuj­te Hos­podina hud­bou, vy, jeho zbožní, chváľte jeho svätú pamiat­ku!
6 Jeho hnev tr­vá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže tr­vať do noci, s ránom však pri­chádza plesanie.
7 Keď som bol v bezpečí, po­vedal som si: Ni­kdy sa nezach­vejem.

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo na chvíľu ­tr­vá vo svojom hneve, dať život vo svojej záľube. Večer ponocuje plač, a ráno už má plesanie.

Evanjelický

6 Lebo len okamih tr­vá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie.

Ekumenický

6 Jeho hnev tr­vá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže tr­vať do noci, s ránom však pri­chádza plesanie.

Bible21

6 Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však ce­lý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček