EkumenickýŽalmy30,8

Žalmy 30:8

Hos­podin, tvoja priazeň ma po­z­dvih­la na pev­ný vrch. Zmoc­nil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár.


Verš v kontexte

7 Keď som bol v bezpečí, po­vedal som si: Ni­kdy sa nezach­vejem.
8 Hos­podin, tvoja priazeň ma po­z­dvih­la na pev­ný vrch. Zmoc­nil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár.
9 Hos­podin, volám k tebe. Úpen­livo prosím svoj­ho Pána o milosť:

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

8 Hos­podine, vo svojej ľúbos­ti si po­stavil môj­mu vr­chu silu; keď si ukryl svoju tvár, bol som predesený.

Evanjelický

8 Hos­podine, vo svojej priaz­ni po­stavil si ma na pev­ný vrch, keď si skryl svoju tvár, predesil som sa.

Ekumenický

8 Hos­podin, tvoja priazeň ma po­z­dvih­la na pev­ný vrch. Zmoc­nil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár.

Bible21

8 Ve své přízni, Hospodine, jsi mě jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vy­děšen!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček