EkumenickýŽalmy30,7

Žalmy 30:7

Keď som bol v bezpečí, po­vedal som si: Ni­kdy sa nezach­vejem.


Verš v kontexte

6 Jeho hnev tr­vá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže tr­vať do noci, s ránom však pri­chádza plesanie.
7 Keď som bol v bezpečí, po­vedal som si: Ni­kdy sa nezach­vejem.
8 Hos­podin, tvoja priazeň ma po­z­dvih­la na pev­ný vrch. Zmoc­nil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár.

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale ja som bol po­vedal vo svojej bez­starost­nos­ti: Ne­poh­nem sa na veky.

Evanjelický

7 Ja som však po­vedal, keď sa mi dob­re vodilo: Ni­kdy sa ne­sk­látim!

Ekumenický

7 Keď som bol v bezpečí, po­vedal som si: Ni­kdy sa nezach­vejem.

Bible21

7 Když se mi daři­lo, říkával jsem si: „Mně se nikdy nic nestane!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček