EkumenickýŽalmy30,9

Žalmy 30:9

Hos­podin, volám k tebe. Úpen­livo prosím svoj­ho Pána o milosť:


Verš v kontexte

8 Hos­podin, tvoja priazeň ma po­z­dvih­la na pev­ný vrch. Zmoc­nil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár.
9 Hos­podin, volám k tebe. Úpen­livo prosím svoj­ho Pána o milosť:
10 Čo by si mal z môjho života, keby som zo­stúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju ver­nosť?

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

9 Na teba, Hos­podine, som volal; Pána som prosil o zľutovanie hovoriac:

Evanjelický

9 K Tebe som volal, Hos­podine, a k svoj­mu Pánovi som úpel:

Ekumenický

9 Hos­podin, volám k tebe. Úpen­livo prosím svoj­ho Pána o milosť:

Bible21

9 K to­bě, Hos­po­di­ne, volám, tebe, Pane můj, pro­sím o mi­lost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček