EkumenickýŽalmy30,5

Žalmy 30:5

Oslavuj­te Hos­podina hud­bou, vy, jeho zbožní, chváľte jeho svätú pamiat­ku!


Verš v kontexte

4 Hos­podin, vy­viedol si ma z ríše mŕt­vych. Za­choval si ma pri živote, aby som nezos­túpil do hrobu.
5 Oslavuj­te Hos­podina hud­bou, vy, jeho zbožní, chváľte jeho svätú pamiat­ku!
6 Jeho hnev tr­vá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže tr­vať do noci, s ránom však pri­chádza plesanie.

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

5 Spievaj­te Hos­podinovi žal­my, jeho svätí, a oslavuj­te pamiat­ku jeho svätos­ti!

Evanjelický

5 Ospevuj­te Hos­podina, Jeho zbožní, a oslavuj­te Jeho svätú pamiat­ku!

Ekumenický

5 Oslavuj­te Hos­podina hud­bou, vy, jeho zbožní, chváľte jeho svätú pamiat­ku!

Bible21

5 Zpívej­te Hos­po­di­nu, jeho věrní, chvalte památku jeho sva­tosti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček