EkumenickýŽalmy30,13

Žalmy 30:13

aby ni­kdy ne­utích­la oslav­ná pieseň pre teba. Hos­podin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.


Verš v kontexte

11 Počúvaj, Hos­podin! Zmiluj sa nado mnou! Hos­podin, po­môž mi!
12 Môj nárek si zmenil na tanec. Vy­zliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou,
13 aby ni­kdy ne­utích­la oslav­ná pieseň pre teba. Hos­podin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

13 na­to, aby ti spievali žal­my na slávu a ne­mlčali! Hos­podine, môj Bože, na veky ťa budem oslavovať.

Evanjelický

13 aby Ťa moja duša ospevovala a ne­umĺk­la. Hos­podin, Bože môj, naveky Ťa budem oslavovať.

Ekumenický

13 aby ni­kdy ne­utích­la oslav­ná pieseň pre teba. Hos­podin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.

Bible21

13 Pro­to ti ze srd­ce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím tě navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček