EkumenickýŽalmy30,3

Žalmy 30:3

Hos­podin, môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma.


Verš v kontexte

2 Hos­podin, chválim ťa, lebo si ma za­chránil. Nedovolil si, aby moji ne­priatelia jasali nado mnou.
3 Hos­podin, môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma.
4 Hos­podin, vy­viedol si ma z ríše mŕt­vych. Za­choval si ma pri živote, aby som nezos­túpil do hrobu.

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

3 Hos­podine, môj Bože, po­kor­ne som volal na teba, a uzdravil si ma.

Evanjelický

3 Bože môj, Hos­podine, na Teba som volal, a uzdravil si ma.

Ekumenický

3 Hos­podin, môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma.

Bible21

3 Hos­po­di­ne, Bože můj, k to­bě jsem vo­lal a tys mě uz­dravil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček