EkumenickýŽalmy140,4

Žalmy 140:4

Brúsia si jazyky ako hady, na perách majú jed ako vretenice. — Sela —


Verš v kontexte

3 pred tými, čo mys­lia len na zlé, každý deň vy­volávajú rozb­roje.
4 Brúsia si jazyky ako hady, na perách majú jed ako vretenice. — Sela —
5 Hos­podin, ochraňuj ma pred rukami bez­božníka, za­chovaj ma pred násil­ník­mi, čo mi chcú pod­raziť nohy.

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

4 Os­tria svoj jazyk ako had; vreteničí jed pod ich gam­bami. Sélah.

Evanjelický

4 Jazyk si os­tria ako had; jed zmije majú na perách. Sela.

Ekumenický

4 Brúsia si jazyky ako hady, na perách majú jed ako vretenice. — Sela —

Bible21

4 Jako had bodají svý­mi jazyky, zmijí jed skrývají pod svý­mi rty! sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček