EkumenickýŽalmy140,12

Žalmy 140:12

Ohovárač ne­ob­stojí v krajine, násil­níka nech pos­tih­ne nešťas­tie, aby padol.


Verš v kontexte

11 Nech pad­ne na nich žeravé uhlie, nech ich Boh vrh­ne do hl­bín, aby ne­vs­tali.
12 Ohovárač ne­ob­stojí v krajine, násil­níka nech pos­tih­ne nešťas­tie, aby padol.
13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho, chudob­ným vy­môže právo.

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

12 Človek z­lého jazyka nebude stáť pev­ne v zemi; ukrut­ného človeka bude stíhať zlé jako lovec, aby padol.

Evanjelický

12 Ohovárač ne­ob­stojí v krajine; násil­níka nech stíha nešťas­tie, aby padol.

Ekumenický

12 Ohovárač ne­ob­stojí v krajine, násil­níka nech pos­tih­ne nešťas­tie, aby padol.

Bible21

12 Ať po­mlou­vači ztratí svůj do­mov na zemi, násilníky ať dožene a srazí neštěstí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček