EkumenickýŽalmy140,3

Žalmy 140:3

pred tými, čo mys­lia len na zlé, každý deň vy­volávajú rozb­roje.


Verš v kontexte

2 Zbav ma, Hos­podin, zlého človeka, chráň ma pred násil­níkom,
3 pred tými, čo mys­lia len na zlé, každý deň vy­volávajú rozb­roje.
4 Brúsia si jazyky ako hady, na perách majú jed ako vretenice. — Sela —

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

3 od tých, ktorí mys­lia zlé v srd­ci; každý deň vy­volávajú voj­ny.

Evanjelický

3 Mys­lia len na zlé v srd­ci, každý deň vy­volávajú boje.

Ekumenický

3 pred tými, čo mys­lia len na zlé, každý deň vy­volávajú rozb­roje.

Bible21

3 Před tě­mi, kdo v srd­ci vy­mýš­lejí zlo, těmi, kdo každý den roz­něcují boj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček