EkumenickýŽalmy140,13

Žalmy 140:13

Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho, chudob­ným vy­môže právo.


Verš v kontexte

12 Ohovárač ne­ob­stojí v krajine, násil­níka nech pos­tih­ne nešťas­tie, aby padol.
13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho, chudob­ným vy­môže právo.
14 Len spravod­liví budú chváliť tvoje meno, úp­rim­ní budú bývať pred tvojou tvárou.

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

13 Viem, že Hos­podin vy­koná pravotu bied­neho a súd chudob­ných.

Evanjelický

13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho a chudob­ným do­pomôže k právu.

Ekumenický

13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho, chudob­ným vy­môže právo.

Bible21

13 Vím to, že Hos­po­din hájí chudákya že pro­sadí právo ubo­hých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček