EkumenickýŽalmy140,7

Žalmy 140:7

Hovorím Hos­podinovi: Ty si môj Boh! Počuj hlas môj­ho vzdychania, Hos­podin!


Verš v kontexte

6 Pyšní mi na­stavili slučku, sieť z povrazov mi rozp­re­streli pri ces­te, na­chys­tali mi osíd­la. — Sela —
7 Hovorím Hos­podinovi: Ty si môj Boh! Počuj hlas môj­ho vzdychania, Hos­podin!
8 Hos­podin, Pán, moja moc­ná spása, hlavu mi kryješ v deň boja.

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­vedal som Hos­podinovi: Ty si môj sil­ný Bôh. Počuj, Hos­podine, hlas mojich po­kor­ných prosieb.

Evanjelický

7 Hovorím Hos­podinovi: Ty si Boh môj; počuj hlas môj­ho úpenia, ó Hos­podine!

Ekumenický

7 Hovorím Hos­podinovi: Ty si môj Boh! Počuj hlas môj­ho vzdychania, Hos­podin!

Bible21

7 Říkám Hos­po­di­nu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hos­po­di­ne, moje mod­lit­by!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček