EkumenickýŽalmy140,14

Žalmy 140:14

Len spravod­liví budú chváliť tvoje meno, úp­rim­ní budú bývať pred tvojou tvárou.


Verš v kontexte

12 Ohovárač ne­ob­stojí v krajine, násil­níka nech pos­tih­ne nešťas­tie, aby padol.
13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho, chudob­ným vy­môže právo.
14 Len spravod­liví budú chváliť tvoje meno, úp­rim­ní budú bývať pred tvojou tvárou.

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

14 No, spraved­liví budú is­tot­ne oslavovať tvoje meno, Hospodine, a priami budú bývať pred tvojou tvárou.

Evanjelický

14 Len spravod­liví budú oslavovať Tvoje meno, úp­rim­ní budú pre­bývať pred Tvojou tvárou.

Ekumenický

14 Len spravod­liví budú chváliť tvoje meno, úp­rim­ní budú bývať pred tvojou tvárou.

Bible21

14 Jis­těže sprave­dliví tvé jméno oslaví, před tvo­jí tváří bu­dou žít po­ctiví!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček