EkumenickýŽalmy140,8

Žalmy 140:8

Hos­podin, Pán, moja moc­ná spása, hlavu mi kryješ v deň boja.


Verš v kontexte

7 Hovorím Hos­podinovi: Ty si môj Boh! Počuj hlas môj­ho vzdychania, Hos­podin!
8 Hos­podin, Pán, moja moc­ná spása, hlavu mi kryješ v deň boja.
9 Hos­podin, ne­sp­lň želania bez­božníka, nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa ne­vypína. — Sela —

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

8 Hos­podine, Pane, silo môj­ho spasenia, kryješ moju hlavu v deň zbrane.

Evanjelický

8 Ó Hos­podine, Pane, sila mojej spásy, hlavu mi pri­krývaš v deň boja.

Ekumenický

8 Hos­podin, Pán, moja moc­ná spása, hlavu mi kryješ v deň boja.

Bible21

8 Hos­po­di­ne, Pane, má mo­cná záchrano, hlavu mi kryješ, když při­jde boj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček