EkumenickýŽalmy140,9

Žalmy 140:9

Hos­podin, ne­sp­lň želania bez­božníka, nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa ne­vypína. — Sela —


Verš v kontexte

8 Hos­podin, Pán, moja moc­ná spása, hlavu mi kryješ v deň boja.
9 Hos­podin, ne­sp­lň želania bez­božníka, nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa ne­vypína. — Sela —
10 Kiež na hlavu tých, čo ma ob­kľučujú, pad­ne nešťas­tie, ktoré pri­volávajú na iných.

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

9 Nedaj, Hos­podine, žiados­tí bez­božníka; nedaj vy­konať jeho zámer; po­výšili by sa. Sélah.

Evanjelický

9 Ó Hos­podine, ne­sp­lň žiadosť bez­božnému, nedaj zdariť sa jeho ú­kladu. Sela.

Ekumenický

9 Hos­podin, ne­sp­lň želania bez­božníka, nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa ne­vypína. — Sela —

Bible21

9 Ne­plň, Hos­po­di­ne, tuž­by ničemů, jejich zlé plá­ny ať ne­do­jdou úspě­chu! sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček