EkumenickýŽalmy140,5

Žalmy 140:5

Hos­podin, ochraňuj ma pred rukami bez­božníka, za­chovaj ma pred násil­ník­mi, čo mi chcú pod­raziť nohy.


Verš v kontexte

4 Brúsia si jazyky ako hady, na perách majú jed ako vretenice. — Sela —
5 Hos­podin, ochraňuj ma pred rukami bez­božníka, za­chovaj ma pred násil­ník­mi, čo mi chcú pod­raziť nohy.
6 Pyšní mi na­stavili slučku, sieť z povrazov mi rozp­re­streli pri ces­te, na­chys­tali mi osíd­la. — Sela —

späť na Žalmy, 140

Príbuzné preklady Roháček

5 Os­tríhaj ma, Hos­podine, a za­chovaj od rúk bez­božníka! Uchovaj ma od muža ukrut­nos­tí, od tých, ktorí mys­lia vy­raziť moje kroky.

Evanjelický

5 Ó Hos­podine, uchovaj ma od rúk bez­božníka, za­chovaj ma pred násil­ník­mi, čo za­mýšľajú pod­raziť mi nohy.

Ekumenický

5 Hos­podin, ochraňuj ma pred rukami bez­božníka, za­chovaj ma pred násil­ník­mi, čo mi chcú pod­raziť nohy.

Bible21

5 Chraň mě, Hos­po­di­ne, od ru­kou ničemy, braň mě před tě­mi, kdo pá­chají násilí, před tě­mi, kdo chtějí mi nohy pod­razit!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček