EkumenickýŽalmy90,13

Žalmy 90:13

Vráť sa, Hos­podin! Do­kedy? Pre­ukáž milosť svojim sluhom!


Verš v kontexte

12 Na­uč nás počítať naše dni, aby sme zís­kali múd­re srd­ce.
13 Vráť sa, Hos­podin! Do­kedy? Pre­ukáž milosť svojim sluhom!
14 Na­sýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radost­ne plesali.

späť na Žalmy, 90

Príbuzné preklady Roháček

13 Na­vráť sa, Hos­podine! Až do­kedy? - A zľutuj sa nad svojimi služob­ník­mi!

Evanjelický

13 Vráť sa, ó Hos­podine! Do­kedy. ..? Zmiluj sa nad svojimi sluhami!

Ekumenický

13 Vráť sa, Hos­podin! Do­kedy? Pre­ukáž milosť svojim sluhom!

Bible21

13 Navrať se, Hos­po­di­ne – jak dlouho ještě? Nad svý­mi služebníky smi­luj se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček