EkumenickýŽalmy90,15

Žalmy 90:15

Toľko dní nás po­tešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle.


Verš v kontexte

14 Na­sýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radost­ne plesali.
15 Toľko dní nás po­tešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle.
16 Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu.

späť na Žalmy, 90

Príbuzné preklady Roháček

15 Ob­veseľ nás podľa dní, v ktorých si nás trápil, podľa rokov, v ktorých sme videli zlé.

Evanjelický

15 Po­tešuj nás toľko dní, koľko si nás ponižoval, toľko rokov, koľko sme zlé veci videli.

Ekumenický

15 Toľko dní nás po­tešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle.

Bible21

15 Naše ra­dost ať trvá jak dřívější soužení, jako ta lé­ta, kdy jsme ži­li v neštěstí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček