EkumenickýŽalmy90,17

Žalmy 90:17

Lás­kavosť Pána, nášho Boha, nech je nad na­mi. Upev­ni dielo našich rúk, upev­ni dielo našich rúk.


Verš v kontexte

15 Toľko dní nás po­tešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle.
16 Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu.
17 Lás­kavosť Pána, nášho Boha, nech je nad na­mi. Upev­ni dielo našich rúk, upev­ni dielo našich rúk.

späť na Žalmy, 90

Príbuzné preklady Roháček

17 Nech je ľúbez­nosť Pána, našeho Boha, nad na­mi, a upev­ni dielo našich rúk u nás! Prosíme, upev­ni dielo našich rúk!

Evanjelický

17 Lás­kavosť Pána, nášho Boha, nech je nad na­mi! A utv­rď pri nás dielo našich rúk; Ty utv­rď dielo našich rúk!

Ekumenický

17 Lás­kavosť Pána, nášho Boha, nech je nad na­mi. Upev­ni dielo našich rúk, upev­ni dielo našich rúk.

Bible21

17 Vlídnost naše­ho Pá­na Boha ať s ná­mi zůstává, dílo našich ru­kou ať mezi ná­mi rozkvétá, dílo našich ru­kou ať roz­kvétá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček