EkumenickýŽalmy90,14

Žalmy 90:14

Na­sýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radost­ne plesali.


Verš v kontexte

13 Vráť sa, Hos­podin! Do­kedy? Pre­ukáž milosť svojim sluhom!
14 Na­sýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radost­ne plesali.
15 Toľko dní nás po­tešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle.

späť na Žalmy, 90

Príbuzné preklady Roháček

14 Na­sýť nás h­neď ráno svojou milosťou, a budeme plesať a radovať sa po všet­ky svoje dni.

Evanjelický

14 Na­sýť nás ih­neď zrána svojou milosťou, aby sme po všet­ky svoje dni radost­ne plesali.

Ekumenický

14 Na­sýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radost­ne plesali.

Bible21

14 Hned za svítání svou lás­kou na­syť nás, štěstím ať zpívá­me do kon­ce živo­ta!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček