EkumenickýŽalmy90,9

Žalmy 90:9

Všet­ky dni naše miz­nú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych.


Verš v kontexte

8 Kladieš si naše viny pred seba, taj­nos­ti do svet­la svojej tváre.
9 Všet­ky dni naše miz­nú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych.
10 Počet našich rokov býva sedem­desiat, pri väčšej sile aj osem­desiat; ich pýchou je len lopota a strasť, rých­lo sa po­minú a my od­lietame.

späť na Žalmy, 90

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo všet­ky naše dni idú ta pre tvoj búr­livý hnev; končíme svoje roky jako reč.

Evanjelický

9 Lebo pre Tvoj hnev miz­nú všet­ky naše dni, končíme svoje roky ako vzdych.

Ekumenický

9 Všet­ky dni naše miz­nú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych.

Bible21

9 Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá lé­ta končí­me s po­vzde­chem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček