EkumenickýŽalmy57,3

Žalmy 57:3

K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.


Verš v kontexte

2 Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel na­chádzam útočis­ko, kým ne­pominie po­hroma.
3 K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.
4 Zošle po­moc z neba, za­chráni ma, za­han­bí tých, čo ma dych­tivo prena­sledujú. — Sela — Boh zošle svoje milo­sr­den­stvo a ver­nosť.

späť na Žalmy, 57

Príbuzné preklady Roháček

3 Volám na Naj­vyššieho Boha, na sil­ného Boha, ktorý do­konáva za mňa.

Evanjelický

3 K Bohu volám, k Naj­vyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.

Ekumenický

3 K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.

Bible21

3 K Bo­hu, k Nej­vyšší­mu zní mé volání, on se mnou dokoná své zámě­ry!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček