EkumenickýŽalmy57,1

Žalmy 57:1

Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Pamät­ný zápis Dávida, keď utiekol do jas­kyne pred Sau­lom.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Pamät­ný zápis Dávida, keď utiekol do jas­kyne pred Sau­lom.
2 Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel na­chádzam útočis­ko, kým ne­pominie po­hroma.
3 K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.

späť na Žalmy, 57

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov. Z času, keď utekal pred Sau­lom a bol sa skryl v jas­kyni.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev: Nezahub! Dávidov pamät­ný žalm, keď utekal do jas­kyne pred Sau­lom.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Pamät­ný zápis Dávida, keď utiekol do jas­kyne pred Sau­lom.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně „Nevyhlazuj!“ Zlatý zpěv Davi­dův, když ute­kl před Sau­lem do jes­kyně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček