EkumenickýŽalmy57,5

Žalmy 57:5

Musím ležať medzi lev­mi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je os­trý meč.


Verš v kontexte

4 Zošle po­moc z neba, za­chráni ma, za­han­bí tých, čo ma dych­tivo prena­sledujú. — Sela — Boh zošle svoje milo­sr­den­stvo a ver­nosť.
5 Musím ležať medzi lev­mi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je os­trý meč.
6 Vy­výš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!

späť na Žalmy, 57

Príbuzné preklady Roháček

5 Moja duša je medzi ľvami; líham medzi soptiacimi oheň, medzi synmi človeka, ktorých zuby sú jako kopija a jako strelné šípy a ich jazyk je ako ostrý meč.

Evanjelický

5 Ležím upro­stred levov, ktorí ohňom sršia po ľuďoch; ich zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je os­trý meč.

Ekumenický

5 Musím ležať medzi lev­mi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je os­trý meč.

Bible21

5 Jsem nu­cen byd­let mezi lvy, mezi li­dožravý­mi šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou je­jich jazyky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček