EkumenickýŽalmy57,11

Žalmy 57:11

lebo veľké je tvoje milo­sr­den­stvo, až po nebesia, tvoja ver­nosť až po ob­laky.


Verš v kontexte

10 Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národ­mi,
11 lebo veľké je tvoje milo­sr­den­stvo, až po nebesia, tvoja ver­nosť až po ob­laky.
12 Vy­výš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!

späť na Žalmy, 57

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo tvoja milosť je veľká a sahá až po nebesia a tvoja prav­da až po naj­vyššie oblaky.

Evanjelický

11 Lebo je veľká Tvoja milosť, až po nebesá, až po ob­laky Tvoja ver­nosť.

Ekumenický

11 lebo veľké je tvoje milo­sr­den­stvo, až po nebesia, tvoja ver­nosť až po ob­laky.

Bible21

11 Tvá lás­ka sahá k samé­mu nebi, tvá věrnost vzhů­ru k ob­lakům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček