EkumenickýŽalmy6,1

Žalmy 6:1

Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.
2 Ne­tres­taj ma, Hos­podin, vo svojom hneve a vo svojom roz­horčení ma nekar­haj!
3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podin, lebo chrad­nem, uzdrav ma, Hos­podin, lebo mi kos­ti meravejú.

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót; na nápev: Ôs­ma. .. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na osem­strunovom nás­troji. Žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástro­je. Hlu­bokým hlasem. Žalm Davi­dův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček