EkumenickýŽalmy6,5

Žalmy 6:5

Ob­ráť sa, Hos­podin, vy­sloboď moju dušu, za­chráň ma svojou milosťou!


Verš v kontexte

4 Moja duša je veľmi vy­strašená a ty, Hos­podin, do­kedy…?
5 Ob­ráť sa, Hos­podin, vy­sloboď moju dušu, za­chráň ma svojou milosťou!
6 V smrti si na teba ni­kto ne­spomenie. Kto ťa v ríši mŕt­vych os­lávi?

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Na­vráť sa za­se, Hos­podine, vy­trh­ni moju dušu; za­chráň ma pre svoju milosť.

Evanjelický

5 Na­vráť sa, Hos­podine, vy­sloboď mi dušu; spomôž mi pre svoju milosť.

Ekumenický

5 Ob­ráť sa, Hos­podin, vy­sloboď moju dušu, za­chráň ma svojou milosťou!

Bible21

5 Ob­rať se, Hos­po­di­ne, život mi zachovej, pro svo­ji lás­ku za­chraň mě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček