EkumenickýŽalmy6,8

Žalmy 6:8

Žiaľ mi oko zo­slabil, kalí ho množs­tvo mojich protiv­níkov.


Verš v kontexte

7 Už ma vy­čer­palo vzlykanie, každú noc plačom kropím svoje lôžko, sl­zami zmáčavam svoju po­steľ.
8 Žiaľ mi oko zo­slabil, kalí ho množs­tvo mojich protiv­níkov.
9 Vzdiaľte sa všet­ci, čo páchate ne­právosť, lebo Hos­podin počul môj plač.

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Moja tvár uväd­la od trápenia, zo­stár­la pre všet­kých a tak mnohých mojich protiv­níkov.

Evanjelický

8 Žiaľom sa mi skalilo oko, pre všet­kých mojich protiv­níkov zo­slab­lo.

Ekumenický

8 Žiaľ mi oko zo­slabil, kalí ho množs­tvo mojich protiv­níkov.

Bible21

8 Zrak mi vy­ha­sl zármutkem, zeslábl vi­nou všech mých ne­přá­tel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček