EkumenickýŽalmy6,10

Žalmy 6:10

Hos­podin počul moju úpen­livú pros­bu. Hos­podin prijal moju mod­lit­bu.


Verš v kontexte

9 Vzdiaľte sa všet­ci, čo páchate ne­právosť, lebo Hos­podin počul môj plač.
10 Hos­podin počul moju úpen­livú pros­bu. Hos­podin prijal moju mod­lit­bu.
11 Veľmi sa za­han­bia a pre­strašia všet­ci moji ne­priatelia. Odídu v náhlom za­han­bení.

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 áno, počul Hos­podin moju po­kor­nú pros­bu; Hos­podin prijal moju mod­lit­bu.

Evanjelický

10 Hos­podin počul moje úpenie, Hos­podin prijal moju mod­lit­bu.

Ekumenický

10 Hos­podin počul moju úpen­livú pros­bu. Hos­podin prijal moju mod­lit­bu.

Bible21

10 Hos­po­din vy­s­lyšel moje žádosti, Hospodin při­jímá mé mod­lit­by!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček