EkumenickýŽalmy6,6

Žalmy 6:6

V smrti si na teba ni­kto ne­spomenie. Kto ťa v ríši mŕt­vych os­lávi?


Verš v kontexte

5 Ob­ráť sa, Hos­podin, vy­sloboď moju dušu, za­chráň ma svojou milosťou!
6 V smrti si na teba ni­kto ne­spomenie. Kto ťa v ríši mŕt­vych os­lávi?
7 Už ma vy­čer­palo vzlykanie, každú noc plačom kropím svoje lôžko, sl­zami zmáčavam svoju po­steľ.

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo v smr­ti nieto roz­pomien­ky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!

Evanjelický

6 Lebo v smr­ti niet spomien­ky na Teba, a kto Ťa bude oslavovať v ríši mŕt­vych?

Ekumenický

6 V smrti si na teba ni­kto ne­spomenie. Kto ťa v ríši mŕt­vych os­lávi?

Bible21

6 V hrobě už na tebe nikdo ne­vzpo­mene – ­me­zi mrt­vý­mi kdo by slavil tě?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček