EkumenickýŽalmy6,11

Žalmy 6:11

Veľmi sa za­han­bia a pre­strašia všet­ci moji ne­priatelia. Odídu v náhlom za­han­bení.


Verš v kontexte

9 Vzdiaľte sa všet­ci, čo páchate ne­právosť, lebo Hos­podin počul môj plač.
10 Hos­podin počul moju úpen­livú pros­bu. Hos­podin prijal moju mod­lit­bu.
11 Veľmi sa za­han­bia a pre­strašia všet­ci moji ne­priatelia. Odídu v náhlom za­han­bení.

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Han­biť sa budú a zdesení súc budú sa veľmi triasť všet­ci moji ne­priatelia. Naz­pät sa ob­rátia a budú sa han­biť razom.

Evanjelický

11 Za­han­bia sa a ustr­nú všet­ci moji ne­priatelia; vrátia sa a za­han­bia sa zrazu.

Ekumenický

11 Veľmi sa za­han­bia a pre­strašia všet­ci moji ne­priatelia. Odídu v náhlom za­han­bení.

Bible21

11 Jen ať se stydí a ať se děsí, všichni mí odpůrci ať ustoupí, ať jsou za­hanbeni ve chví­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček