EkumenickýŽalmy41,1

Žalmy 41:1

Zboj­maj­strovi. Dávidov žalm.


Verš v kontexte

1 Zboj­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Blaho­slavený, kto mys­lí na bedára. Hos­podin ho za­chráni v deň nešťas­tia.
3 Hos­podin ho ochráni a za­chová ho nažive, bude blaho­slavený na zemi. Ne­vydá ho pažravos­ti ne­priateľov.

späť na Žalmy, 41

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Zboj­maj­strovi. Dávidov žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček