EkumenickýŽalmy41,12

Žalmy 41:12

Podľa toho po­znám, že ma máš rád, keď môj ne­priateľ nebude nado mnou jasať.


Verš v kontexte

11 Ty však, Hos­podin, zmiluj sa nado mnou, po­môž mi vstať, aby som sa im od­platil.
12 Podľa toho po­znám, že ma máš rád, keď môj ne­priateľ nebude nado mnou jasať.
13 Ty sa ma uj­meš, lebo som bez­úhon­ný, po­stavíš ma navždy pred seba.

späť na Žalmy, 41

Príbuzné preklady Roháček

12 Po tom po­znám, že ma ľúbiš, keď nebude môj ne­priateľ víťazos­láviť nado mnou.

Evanjelický

12 Po­tom po­znávam, že si si ma obľúbil, že môj ne­priateľ ne­môže plesať nado mnou.

Ekumenický

12 Podľa toho po­znám, že ma máš rád, keď môj ne­priateľ nebude nado mnou jasať.

Bible21

12 Tak­to po­znávám, že máš mě rád, když můj pro­tivník nade mnou nejásá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček