EkumenickýŽalmy41,13

Žalmy 41:13

Ty sa ma uj­meš, lebo som bez­úhon­ný, po­stavíš ma navždy pred seba.


Verš v kontexte

12 Podľa toho po­znám, že ma máš rád, keď môj ne­priateľ nebude nado mnou jasať.
13 Ty sa ma uj­meš, lebo som bez­úhon­ný, po­stavíš ma navždy pred seba.
14 Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky. Amen. Amen.

späť na Žalmy, 41

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale mňa podop­rieš v mojej ne­vine a po­stavíš ma pred svojou tvárou, k­de budem stáť na veky.

Evanjelický

13 Mňa si však podop­rel pre moju ne­vinu a po­stavil si ma pred seba naveky.

Ekumenický

13 Ty sa ma uj­meš, lebo som bez­úhon­ný, po­stavíš ma navždy pred seba.

Bible21

13 Ty mě podpíráš, ne­boť jsem nevinný, do své přítom­nosti mě stavíš navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček