EkumenickýŽalmy41,11

Žalmy 41:11

Ty však, Hos­podin, zmiluj sa nado mnou, po­môž mi vstať, aby som sa im od­platil.


Verš v kontexte

10 Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa od­vrátil.
11 Ty však, Hos­podin, zmiluj sa nado mnou, po­môž mi vstať, aby som sa im od­platil.
12 Podľa toho po­znám, že ma máš rád, keď môj ne­priateľ nebude nado mnou jasať.

späť na Žalmy, 41

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale ty, Hos­podine, sa zmiluj nado mnou a po­z­dvih­ni ma, a od­platím im.

Evanjelický

11 Ale Ty, Hos­podine, buď mi milos­tivý a po­stav ma na nohy, aby som sa im od­platil.

Ekumenický

11 Ty však, Hos­podin, zmiluj sa nado mnou, po­môž mi vstať, aby som sa im od­platil.

Bible21

11 Ty se však, Hos­po­di­ne, smi­luj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odpla­tu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček