EkumenickýŽalmy41,4

Žalmy 41:4

Hos­podin ho po­sil­ní na lôžku chorých a cel­kom ho zbaví choroby.


Verš v kontexte

3 Hos­podin ho ochráni a za­chová ho nažive, bude blaho­slavený na zemi. Ne­vydá ho pažravos­ti ne­priateľov.
4 Hos­podin ho po­sil­ní na lôžku chorých a cel­kom ho zbaví choroby.
5 Po­vedal som: Hos­podin, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav ma! Zhrešil som proti tebe.

späť na Žalmy, 41

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podin ho po­sil­ní, keď bude neduživieť na po­steli. Pre­meníš, Bože, celé jeho ležište v jeho ne­moci.

Evanjelický

4 Hos­podin ho po­sil­ní na lôžku ne­moc­ných, v jeho chorobe mu celé lôžko zmeníš.

Ekumenický

4 Hos­podin ho po­sil­ní na lôžku chorých a cel­kom ho zbaví choroby.

Bible21

4 Hos­po­din jej po­sílí na lůžku ne­mo­cných – z jeho ne­mo­ci jej zce­la uz­dravíš!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček