EkumenickýŽalmy41,3

Žalmy 41:3

Hos­podin ho ochráni a za­chová ho nažive, bude blaho­slavený na zemi. Ne­vydá ho pažravos­ti ne­priateľov.


Verš v kontexte

2 Blaho­slavený, kto mys­lí na bedára. Hos­podin ho za­chráni v deň nešťas­tia.
3 Hos­podin ho ochráni a za­chová ho nažive, bude blaho­slavený na zemi. Ne­vydá ho pažravos­ti ne­priateľov.
4 Hos­podin ho po­sil­ní na lôžku chorých a cel­kom ho zbaví choroby.

späť na Žalmy, 41

Príbuzné preklady Roháček

3 Hos­podin ho bude strážiť a za­chová ho pri živote; bude blažený na zemi, a ne­vydáš ho, Pane, do vôle jeho ne­priateľov.

Evanjelický

3 Hos­podin ho bude chrániť a za­chová nažive; blažený bude na zemi a ne­vydá ho pažravos­ti jeho ne­priateľov.

Ekumenický

3 Hos­podin ho ochráni a za­chová ho nažive, bude blaho­slavený na zemi. Ne­vydá ho pažravos­ti ne­priateľov.

Bible21

3 Hos­po­din ho uchrání, naživu udrží jej, šťastným na zemi ho učiní, nevydá ho zvů­li ne­přá­tel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček